روف گاردن فضای سبز از دیدگاه زیست محیطی

چوب سان پلاست

1) روف گاردن، فضای سبز از دیگاه زیست محیطی

عبارت است از فضایی نسبتا بزرگ متشکل از گیاهان با ساختی شبه جنگلی و برخوردار از بازدهی زیست محیطی، اکولوژیک معین و در خور شرایط زیست حاکم بر شهر.

فضای سبز آموزشی در درجه اول از نظر زیست محیطی حائز اهمیت است و در درجه دوم اهمیت مربوط به استفاده کنندگان در ساعات فراغت از این فضاها به عنوان مرکز تفریحی فرهنگی و نظایر آن میباشد.

 

 

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.