چوب پلاست و اثرات هوای آلوده بر روی گیاهان و انسان

چوب سان پلاست

یکی از عناصر اصلی و اساسی در هر اکوسیستم هوا می باشد.

چنان که هوای اکوسیستمی آلوده گردد و گازهای سمی آن از حد مجاز تجاوزنماید، در آن صورت سایر عناصر زنده و غیر زنده اکو سیستم متاثر از این تغییرات خواهند بود و به زودی عوارض آنها مشهود خواهد گشت.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.