مطالب خواندنی

مطالب خواندنی

چوب پلاست آبنوس کفپوش سنگین چوب سان پلاست ضد آب می باشد و بهترین نوع کفپوش برای تراس می باشد. . عرض کفپوش چوب پلاست 14.7 سانتیمتر . ضخامت کفپوش چوب پلاست 2.5 سانتیمتر . طول کفپوش چوب پلاست 300…
کفپوش سنگین چوب سان پلاست مناسب برای روف گاردن می باشد. کفپوش سنگین چوب پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود. برای نصب کفپوش سنگین چوب پلاست به زیرسازی از کلیپس H استفاده میشود. در اطراف کفپوش چوب پلاست برای…
کفپوش چوب پلاست مناسب برای دور استخر، کفپوش سنگین چوب پلاست می باشد. بعد از اجرای زیرسازی دور استخر شروع به نصب کفپوش چوب پلاست می کنیم. کفپوش چوب پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود. در اطراف کفپوش دور…
تایل چوب پلاست چوب سان در ابعاد 30 * 30 سانتیمتر آماده میشود. تایل چوب پلاست دور استخر در 11 رنگ متنوع آماده میشود. تایل چوب پلاست نیازی به زیرسازی ندارد و در زمان کم و بصورت پازل کنار هم…
برای کفپوش جدید طرح ترک چوب سان، از کلیپس H اتفاده میشود. البته از کلیپس H برای نصب نماپوش چوب پلاست چوب سان به زیرسازی استفاده میشود. کفپوش چوب پلاست: عرض 14.7 سانتیمتر، ضخامت 2.5 سانتیمتر، طول 300 سانتیمتر نماپوش…
چوب پلاست مناسب برای تراس، کفپوش سنگین چوب پلاست می باشد. کفپوش های چوب سان پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود. برای اجرای زیرسازی کفپوش چوب پلاست در تراس از پروفیل 30 * 30 سانت استفاده میشود.
برای اجرای زیرسازی کفپوش جدیدطرح ترک از چوب زیرسازی اشباع شده و پروفیل آهن 40 * 40 سانتیمتر استفاده میشود. ابعاد چوب زیرسازی اشباع برای کفپوش چوب پلاست، 5 * 3 سانتیمتر و طول آن 150 سانتیمتر می باشد. اعاد…
کفپوش های جدید چوب سان پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود. . عرض کفپوش چوب پلاست 14.7 سانتیمتر . ضخامت کفپوش چوب پلاست 2.5 سانتیمتر . طول کفپوش چوب پلاست 300 سانتیمتر
انواع نماپوش چوب پلاست: . نماپوش عرض 10.5 سانتیمتر، ضخامت 2.1 سانتیمتر، طول 3 متر . نماپوش عرض 14 سانتیمتر، ضخامت 2.1 سانتیمتر، طول 3 متر . نماپوش عرض 14.7 سانتیمتر، ضخامت 2.5 سانتیمتر، طول 3 متر
انواع تایل های ضد آب چوب سان پلاست: . تایل 30*30 سانت چوب پلاست . تایل 30*30 سانت ترمو . تایل 30 * 30 سانت چوب جنگلی . تایل 30*30 سانت چمن مصنوعی بیشترین مورد استفاده تایل های چوب سان…
چوب سان پلاست کلیپس H مناسب برای کفپوش طرح ترک می باشد. در هر متر مربع 25 عدد کلیپس H برای کفپوش چوب پلاست استفاده میشود. کفپوش چوب پلاست طرح ترک چوب سان پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود.
چوب سان پلاست برای ساخت فلاورباکس دیواری، ابتدا شاسی فلزی فلاورباکس طبق طرح مورد نظر آماده میشود. دو حلقه آهنی، دو طرف پشت فلاورباکس جایی که به دیوار نصب میشود، جوش داده شود تا موقع نصب بر روی دیوار مشکلی…
چوب سان پلاست بر روی زیره تایل 30*30 سانتیمتر چوب سان میتوان کفپوش 14.7 سانتیمتر طرح ترک و چمن مصنوعی نصب کرد. از ترکیب تایل چوب پلاست و تایل چمن مصنوعی میتوان فضای زیبایی برای محیط زندگیمان را بوجود آوریم.…
چوب سان پلاست برای ساخت فلاورباکس، ابتدا شاسی فلزی آن طبق طرح مورد نظر آماده میشود و بر روی آن نماپوش چوب پلاست نصب می کنیم. از نماپوش های زیر برای کاور کردن شاسی فلاورباکس استفاده میشود: نماپوش عرض 10.5…
چوب سان پلاست تایل چوب پلاست نیازی به زیرسازی ندارد و بصورت پازل کنار هم قرار داده میشود. تایل چوب پلاست را می توان در 11 رنگ متنوع آماده کرد. بیشترین مورد استفاده تایل چوب پلاست در روف گاردن، تراس،…
چوب سان پلاست ابعاد قرنیز چوب پلاست: . عرض قرنیز چوب پلاست 7 سانتیمتر . ضخامت قرنیز چوب پلاست 1.2 سانتیمتر . طول قرنیز چوب پلاست 300 سانتیمتر قرنیز چوب پلاست چوب سان پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود.
چوب سان پلاست چوب پلاست به دلیل ضد آب بودن بیشترین مورد استفاده را در فضای بیرونی ساختمان دارد. چوب پلاست چوب سان پلاست در تهران کفپوش و نماپوش چوب پلاست، پروفیل نیمکت و دک چوب پلاست و ... را…
چوب سان پلاست برای زیرسازی کفپوش چوب پلاست و نماپوش چوب پلاست می توان از چوب زیرسازی اشباع شده استفاده شود. ابعاد چوب زیرسازی اشباع شده چوب سان 5 * 3 سانتیمتر و در طول 150 سانتیمتر آماده میشود.
چوب سان پلاست چوب پلاست مناسب برای دور استخر، کفپوش سنگین چوب سان می باشد. کفپوش های چوب سان در 11 رنگ متنوع تولید میشود. از کلیپس H برای نصب کفپوش چوب پلاست به زیرسازی استفاده میشود. برای اجرای زیرسازی…
چوب سان پلاست کفپوش مناسب برای تراس، کفپوش سنگین چوب سان پلاست می باشد. کفپوش های چوب سان پلاست ضد آب می باشد و در 11 رنگ متنوع تولید میشود. برای اجرای زیرسازی کفپوش چوب پلاست از پروفیل آهن 40*40…