پروفیل 2.5 سانت در 7 سانت تو خالی

 

 

محصول فوق جهت ساخت انواع نیمکت حفاظ نمای ساختمان و محوطه، نرده و ...

نحوه اتصال با کلیپس بوده و می توان با واسطه از پیچ مخفی هم استفاده نمود.

ابعاد طول 3 متر و عرض 7 سانتیمتر و ضخامت 5/2 سانتیمتر.

رنگ بندی: در پنج رنگ اصلی و سفارشی قابل تولید می باشد.

خواندن 2636 دفعه