قوطی 4 سانت در 4 سانت تو خالی

 

این محصول جهت نرده های سبک حفاظ با عملیات سطحی دلخواه در پنج رنگ اصلی و رنگ سفارشی تولید می گردد.
طول محصول 3 متر می باشد.
نحوه اتصال با فیکسچرهای چوبی و پلاستیکی می باشد.

خواندن 2970 دفعه