نبشی 4 سانتیمتر

 

کاربرد این محصول در زوایا و انتها، لبه ها، فرم بندی چوب پلاست ها بکار می رود.
طول : 3 متر
رنگ: در پنج رنگ اصلی و رنگ سفارشی تولید می گردد.

خواندن 2285 دفعه