پروفیل کفپوش

 

کاربرد محصول فوق کف پارکینگ و مکان های پر رفت و آمد با وسایل موتوری می باشد.

ابعاد: عرض 15 سانتیمتر و ضخامت 3/2 سانتیمتر و طول 3 متر می باشد.

رنگ: در پنج رنگ اصلی تولید می گردد.

 

خواندن 2782 دفعه