چوب زیر سازی اشباعچوب زیرسازی از نوع چوب درختان سوزنی برگ ( روسی ) و از گروه چوب های ساسنا بوده که دارای استحکام و مقاومت بهتری نسبت به سایر چوب ها می باشد.

چوب های فوق توسط دستگاه لیزر، برش و داخل راکتور عمل آوری و مراحل اشباع را سپری می نماید. اشباع چوب مانع از خوردگی و تجمع حشرات کپک و قارچ و بوی نامطبوع می گردد. عمر این چوب متوسط تا 50 سال از نظر اشباع تضمین میگردد.

 خواندن 2568 دفعه