پروفیل 15cm سبک

 

پروفیل سبک جهت نما و دیوارهای داخلی استفاده می گردد. دارای دو سطح شیاردار و صاف بوده که با سلیقه مشتری عملیات سطحی آن ماشین کاری و اجرا می گردد .

خواندن 2806 دفعه