دوشنبه, 04 فروردين 1399 19:07

تایل ترمووود - چوب سان پلاست

چوب سان پلاست

زیره تایل های مناسب برای ترمووود:

. زیره تایل 30 * 15 سانتیمتر

. زیره تایل 30 * 30 سانتیمتر

. زیره تایل 40 * 20 سانتیمتر

. زیره تایل 40 * 40 سانتیمتر

. زیره تایل 27.5 * 27.5 سانتیمتر

 

منتشرشده در مطالب خواندنی