ابعاد تایل چوب پلاست چوب سان:

بر روی زیره تایل های 30 * 30 سانتیمتر و 60 * 60 سانتیمتر میتوان کفپوش چوب پلاست نصب کرد.

بیشترین مورد استفاده تایل های چوب سان در روف گاردن، تراس، پاسیو، محوطه حیاط، رستوران، دور استخر و ... می باشد.

منتشرشده در مطالب خواندنی

بهترین و مناسب ترین کفپوش برای تراس ها، تایل چوب پلاست می باشد.

تایل چوب پلاست نیازی به زیرسازی ندارد، و بصورت پازل کنار هم قرار داده میشود.

آب به راحتی از زیر تایل چوب پلاست عبور می کند.

در صورت نیاز می توان تایل های چوب پلاست را جمع و در محل دیگری قرار داد.

در اطراف تایل چوب پلاست و برای زیبایی بیشتر از چمن مصنوعی و قلوه سنگ سفید استفاده می کنیم.

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

تایل متحرک چوب پلاست در ابعاد 30 * 30 سانتیمتر و در 11 رنگ متنوع تولید می شود.

تایل چوب سان نیازی به زیرسازی ندارد و بصورت پازل کنار هم قرار داده می شود.

بیشترین مورد استفاده تایل چوب پلاست در روف گاردن و دور استخر می باشد.

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان

تایل چوب پلاست چوب سان، در 11 رنگ می باشد.

پارکت چوبی ضد آب چوب سان در ابعاد 30 * 30 سانتیمتر تولید میشود.

بیشترین مورد استفاده تایل چوب پلاست در روف گاردن، دور استخر، تراس، محوطه حیاط و ... می باشد.

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

کفپوش های چوب سان در 11 رنگ متنوع تولید میشود و از آنها برای نصب بر روی زیره تایل پلاستیکی چوب سان استفاده می شود.

کفپوش های متحرک ( تایل چوب پلاست ) نیازی به زیرسازی ندارد و بصورت پازل کنار هم قرار داده میشود.

مزایای چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

کفپوش عرض 14.7 سانتیمتر و پروفیل عرض 7 سانتیمتر و دک 7 سانتیمتر چوب سان پلاست مناسب برای تایل چوب پلاست می باشد.

محصولات چوب پلاست چوب سان پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود.

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

تایل چوب پلاست چوب سان در ابعاد 30 * 30 سانتیمتر آماده میشود.

تایل چوب پلاست دور استخر در 11 رنگ متنوع آماده میشود.

تایل چوب پلاست نیازی به زیرسازی ندارد و در زمان کم و بصورت پازل کنار هم قرار داده میشود.

در اطراف کفپوش چوب پلاست از چمن مصنوعی و قلوه سنگ سفید استفاده می شود.

منتشرشده در مطالب خواندنی

انواع تایل های ضد آب چوب سان پلاست:

. تایل 30*30 سانت چوب پلاست

. تایل 30*30 سانت ترمو

. تایل 30 * 30 سانت چوب جنگلی

. تایل 30*30 سانت چمن مصنوعی

بیشترین مورد استفاده تایل های چوب سان در روف گاردن، تراس، پاسیو، دور استخر، محوطه حیاط و ... می باشد.

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

بر روی زیره تایل 30*30 سانتیمتر چوب سان میتوان کفپوش 14.7 سانتیمتر طرح ترک و چمن مصنوعی نصب کرد.

از ترکیب تایل چوب پلاست و تایل چمن مصنوعی میتوان فضای زیبایی برای محیط زندگیمان را بوجود آوریم.

تایل چوب پلاست و تایل چمن مصنوعی چب سان، نیازی به زیرسازی ندارد و در زمان کم بصورت پازل کنار هم قرار داده میشود.

 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

تایل چوب پلاست نیازی به زیرسازی ندارد و بصورت پازل کنار هم قرار داده میشود.

تایل چوب پلاست را می توان در 11 رنگ متنوع آماده کرد.

بیشترین مورد استفاده تایل چوب پلاست در روف گاردن، تراس، پاسیو، دور استخر، محوطه حیاط و ... می باشد.

 

منتشرشده در مطالب خواندنی
صفحه1 از3