چوب سان پلاست

زیره تایل های مناسب برای چوب جنگلی:

. زیره تایل 30 * 15 سانتیمتر

. زیره تایل 30 * 30 سانتیمتر

. زیره تایل 40 * 20 سانتیمتر

. زیره تایل 40 * 40 سانتیمتر

. زیره تایل 27.5 * 27.5 سانتیمتر

 

منتشرشده در مطالب خواندنی
جمعه, 05 بهمن 777 07:57

موزائیک چوب پلاست

 

 

 

 

منتشرشده در محصولات