چوب سان پلاست

ابعاد زیره تایل های تولید شده چوب سان پلاست:

. زیره تایل 30 * 15 سانتیمتر

. زیره تایل 40 * 20 سانتیمتر

. زیره تایل 27.5 * 27.5 سانتیمتر

. زیره تایل 30 * 30 سانتیمتر

منتشرشده در مطالب خواندنی