حفظ زیستگاه پرندگان و تنوع زیستی

 

چوب پلاست / مقالات / 23 دی 1397

باغبام یا روف گاردن در ایجاد و نگهداری محیط زیست شهری نقش به سزایی دارند.

ورود پرندگان به باغبام و آشیانه گذاری و صدای دلنشین شان حس و حال مطلوبی برای ساکنین به همراه خواهد داشت.

ایجاد لانه های مصنوعی و زیبا همراه با ظرف دانه و آب پرندگان را به ماندن در باغبام راغب می نماید.

منتشرشده در مطالب خواندنی