دو تقسیم بندی عمومی در فرآیندهای ساخت کامپوزیتها وجود دارد:

قالبگیری باز که گاهی قالبگیری تماسی نامیده می شود و قالبگیری بسته.

در قالبگیری باز، ژل کت و لایه ها در حین فرآیند ساخت در معرض اتمسفر محیط می باشند. در قالبگیری بسته، کامپوزیت در یک قالب دو تکه یا درون یک کیسه خلاء ساخته می شود. روشهای ساخت متنوعی در هر یک از این دو شاخه قالبگیری باز و بسته وجود دارد.

منتشرشده در مطالب خواندنی