چوب سان پلاست

برای ساخت فلاورباکس دیواری، ابتدا شاسی فلزی فلاورباکس طبق طرح مورد نظر آماده میشود.

دو حلقه آهنی، دو طرف پشت فلاورباکس جایی که به دیوار نصب میشود، جوش داده شود تا موقع نصب بر روی دیوار مشکلی بوجود نیاید.

از نماپوش 10.5 سانتیمتر و نماپوش 14 سانت برای نصب بر روی شاسی فلاورباکس استفاده میشود.

نماپوش چوب پلاست چوب سان پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود.

منتشرشده در مطالب خواندنی