چوب سان پلاست

برای ساخت فلاورباکس، ابتدا شاسی فلزی آن طبق طرح مورد نظر آماده میشود و بر روی آن نماپوش چوب پلاست نصب می کنیم.

از نماپوش های زیر برای کاور کردن شاسی فلاورباکس استفاده میشود:

نماپوش عرض 10.5 سانتیمتر

نماپوش عرض 14 سانتیمتر

نماپوش عرض 14.7 سانتیمتر

منتشرشده در مطالب خواندنی