چوب سان پلاست

ابعاد قرنیز چوب پلاست:

. عرض قرنیز چوب پلاست 7 سانتیمتر

. ضخامت قرنیز چوب پلاست 1.2 سانتیمتر

. طول قرنیز چوب پلاست 300 سانتیمتر

قرنیز چوب پلاست چوب سان پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود.

 

منتشرشده در مطالب خواندنی