کفپوش چوب پلاست مناسب برای دور استخر، کفپوش سنگین چوب پلاست می باشد.

بعد از اجرای زیرسازی دور استخر شروع به نصب کفپوش چوب پلاست می کنیم.

کفپوش چوب پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود.

در اطراف کفپوش دور استخر برای زیبایی بیشتر از قلوه سنگ سفید استفاده میشود.

 

منتشرشده در مطالب خواندنی