چهارشنبه, 27 شهریور 1398 17:21

لبه ستون و پله

جهت کفپوش محیط های باز مخصوص معابر به اشکال مختلف در رنگ های متنوع و ترکیبی قابل اجراست و احتیاج به نگهداری ندارد.

منتشرشده در محصولات