چوب سان پلاست

ابعاد نماپوش طرح ترک چوب سان:

. عرض نماپوش 14.7 سانتیمتر

. ضخامت نماپوش 2.5 سانتیمتر

. طول نماپوش 300 سانتیمتر

نماپوش های چوب سان در 11 رنگ متنوع تولید می شود.

 

منتشرشده در مطالب خواندنی