تولید جدید چوب سان پلاست، پروفیل طرح ترک چوب پلاست می باشد که در 11 رنگ تولید میشود.

ابعاد پروفیل چوب پلاست:

. عرض پروفیل چوب پلاست 91.5 میلیمتر

. ضخامت پروفیل چوب پلاست 21 میلیمتر

. طول پروفیل چوب پلاست 3 متر

بیشترین مورد استفاده پروفیل چوب پلاست در ساخت نیمکت های شهری و تایل چوب پلاست و تابلوی مغازه می باشد.

منتشرشده در مطالب خواندنی