چوب سان پلاست

ابعاد پروفیل عرض 7 سانت چوب سان:

. عرض پروفیل چوب پلاست 7 سانتیمتر

. ضخامت پروفیل چوب پلاست 2.1 سانتیمتر

. طول پروفیل چوب پلاست 300 سانتیمتر

پروفیل جدید چوب سان در 11 رنگ متنوع تولید میشود.

منتشرشده در مطالب خواندنی