چوب سان پلاست

برای ساختن پل تزئینی داخل حیاط، ابتدا شاسی فلزی طبق طرح مورد نظر را آماده می کنیم.

از پروفیل نیمکتی چوب سان برای نصب بر روی پل تزئینی استفاده می کنیم.

پروفیل های چوب سان در 11 رنگ متنوع تولید می شود.

منتشرشده در مطالب خواندنی