چوب سان پلاست

چمن بهاره چوب سان به ضخامت 25 میلیمتر می باشد.

از چسب بل صنعتی برای نصب چمن چوب سان در روف گاردن استفاده میشود.

آب به راحتی از زیر چمن مصنوعی چوب سان عبور می کند.

منتشرشده در مطالب خواندنی