چوب سان پلاست

چمن بهاره چوب سان به ضخامت 25 میلیمتر می باشد.

از چسب بل صنعتی برای نصب چمن چوب سان در روف گاردن استفاده میشود.

آب به راحتی از زیر چمن مصنوعی چوب سان عبور می کند.

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

چمن مصنوعی 25 میلیمتر چوب سان مناسب برای روف گاردن می باشد.

آب به راحتی از زیر چمن مصنوعی عبور می کند.

. ضخامت چمن مصنوعی 25 میلیمتر

. عرض چمن مصنوعی 2 متر

. طول یک توپ چمن مصنوعی 25 متر

 

منتشرشده در مطالب خواندنی