چمن مصنوعی چوب سان به ضخامت 25 میلیمتر و عرض 2 متر و تول 25 متر ( یک توپ ) در جاجرود تولید میشود.

بیشترین مورد استفاده چمن مصنوعی چوب سان، در روف گاردن، تراس، پاسیو، دور استخر، محوطه حیاط و ... می باشد.

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

ابعاد چمن دور استخر:

. ضخامت چمن چوب سان 25 میلیمتر

. عرض چمن چوب سان 2 متر

. طول یک توپ چمن چوب سان 25 متر

 

منتشرشده در مطالب خواندنی
دوشنبه, 23 -2666 13:49

چمن مصنوعی

منتشرشده در محصولات
دوشنبه, 27 مرداد 1399 09:56

چوب سان - چمن دور استخر

چوب سان پلاست

چمن مصنوعی چوب سان به ضخامت 25 میلیمتر می باشد.

چمن بهاره چوب سان پلاست مناسب برای دور استخر می باشد.

برای نصب چمن مصنوعی به دور استخر از چسب بل صنعتی استفاده میشود و در اطراف آن میتوان از قلوه سنگ سفید استفاده شود.

کفپوش مناسب برای دور استخر، کفپوش سنگین چوب پلاست می باشد که در 11 رنگ متنوع تولید میشود.

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

بهترین و مناسب ترین کفپوش برای روف گاردن، کفپوش سنگین چوب سان می باشد.

در اطراف کفپوش سنگین چوب پلاست برای زیبایی بیشتر محیط، می توان از چمن مصنوعی و قلوه سنگ سفید کرد.

ضخامت چمن مصنوعی 25 میلیمتر می باشد.

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

چمن مصنوعی 25 میلیمتر چوب سان مناسب برای روف گاردن می باشد.

آب به راحتی از زیر چمن مصنوعی عبور می کند.

. ضخامت چمن مصنوعی 25 میلیمتر

. عرض چمن مصنوعی 2 متر

. طول یک توپ چمن مصنوعی 25 متر

 

منتشرشده در مطالب خواندنی
دوشنبه, 04 فروردين 1399 19:08

چمن مصنوعی - چوب سان پلاست

چوب سان پلاست

ابعاد چمن مصنوعی چوب سان:

چمن بهاره:

. عرض چمن 2 متر

. ضخامت چمن 25 میلیمتر

. طول یک توپ چمن 25 متر

 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب پلاست - چمن بهار - چوب سان پلاست

 

ابعاد چمن بهاره چوب سان:

 

  • ضخامت 25 میلیمتر

 

  • عرض 2 متر

 

  • طول 25 متر

 

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب پلاست - چمن مصنوعی - تایل 30 * 30 سانت

 

چمن مصنوعی چوب سان به ضخامت 25 میلیمتر و عرض 2 متر می باشد.

بر روی زیره تایل 30 * 30 سانت چوب سان میتوان چمن مصنوعی نصب کرد.

از چسب بل صنعتی برای چسباندن چمن مصنوعی استفاده میشود.

تایل چمن مناسب برای روف گاردن، تراس، حیاط و ... می باشد.

 

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی
سه شنبه, 23 مرداد 777 16:14

چمن مصنوعی چوب سان پلاست

چمن مصنوعی چوب سان پلاست 

چمن مصنوعی چوب سان پلاست مناسب برای روف گاردن، محوطه حیاط، پله، مابین سنگ و ... میباشد.

ابعاد چمن مصنوعی چوب سان پلاست در دو ضخامت 25 میلیمتر و 50 میلیمتر میباشد.

عرض هر دو چمن مصنوعی چوب سان پلاست 2 متر است.

یک توپ چمن مصنوعی 50 متر مربع میباشد.

قیمت چمن مصنوعی چوب سان پلاست به متر مربع محاسبه میشود.

 در اطراف کفپوش چوب پلاست برای روف گاردن، دور استخر، محوطه حیاط و ... میتوان از چمن مصنوعی چوب سان پلاست استفاده شود.

 

مزایابی چوب پلاست:

 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح

منتشرشده در مطالب خواندنی
صفحه1 از2