کفپوش چوب پلاست مناسب برای دور استخر، کفپوش سنگین چوب پلاست می باشد.

بعد از اجرای زیرسازی دور استخر شروع به نصب کفپوش چوب پلاست می کنیم.

کفپوش چوب پلاست در 11 رنگ متنوع تولید میشود.

در اطراف کفپوش دور استخر برای زیبایی بیشتر از قلوه سنگ سفید استفاده میشود.

 

منتشرشده در مطالب خواندنی

تایل چوب پلاست چوب سان در ابعاد 30 * 30 سانتیمتر آماده میشود.

تایل چوب پلاست دور استخر در 11 رنگ متنوع آماده میشود.

تایل چوب پلاست نیازی به زیرسازی ندارد و در زمان کم و بصورت پازل کنار هم قرار داده میشود.

در اطراف کفپوش چوب پلاست از چمن مصنوعی و قلوه سنگ سفید استفاده می شود.

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

چوب پلاست مناسب برای دور استخر، کفپوش سنگین چوب سان می باشد.

کفپوش های چوب سان در 11 رنگ متنوع تولید میشود.

از کلیپس H برای نصب کفپوش چوب پلاست به زیرسازی استفاده میشود.

برای اجرای زیرسازی کفپوش چوب پلاست دور استخر از پروفیل آهن و چوب اشباع میتوان استفاده کرد.

 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

کفپوش سنگین چوب سان مناسب برای دور استخر می باشد.

. عرض کفپوش دوراستخر 14.7 سانتیمتر

. ضخامت کفپوش دوراستخر 2.5 سانتیمتر

. طول کفپوش دوراستخر 300 سانتیمتر

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب پلاست | تفاوت زیرسازی آهن و چوب اشباع | چوب سان پلاست

فقط در جاهایی که سطح کار صاف و یک دست میباشد میتوان برای کفپوش چوب پلاست و نماپوش چوب پلاست از چوب زیرسازی اشباع استفاده شود.

برای زیرسازی کفپوش چوب پلاست میتوان از پروفیل 30 * 30 فلزی و یا چوب زیرسازی فلزی استفاده شود.

البته اگر سطح جایی که میخواهیم کفپوش چوب پلاست انجام دهیم، موزائیک و یا سنگ باشد، میتوان از زیرسازی با چوب اشباع استفاده شود.

و چنانچه سطح ناهموار باشد حتما از پروفیل آهن استفاده میشود.

برای نصب کفپوش چوب پلاست، حتما باید زیرسازی تراز باشد.

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب پلاست دور استخر - کفپوش 15 سانت دور استخر - چوب سان پلاست

کفپوش دور استخر چوب سان پلاست در هفت رنگ متنوع تولید میشود.

برای زسرسازی کفپوش دور استخر از پروفیل آهن 40 * 40 سانتیمتر یا 30 * 30 سانتیمتر استفاده میشود.

فاصله زیرسازی پروفیل آهن ( پشت به پشت ) بیشتر از 30 سانتیمتر نشود.

 بعد از جوشکاری زیرسازی، حتما پروفیل های آهن، ضد زنگ زده شود.

مزایابی چوب پلاست:

 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب پلاست دور استخر - کفپوش دور استخر - چوب سان پلاست

چوب پلاست بخاطر ضد آب بودن بیشترین مورد استفاده را در فضای باز مخصوصا دور استخر دارد.

کفپوش مناسب برای دور استخر، کفپوش ضد آب چوب سان پلاست میباشد.

کفپوش دور استخر چوب سان پلاست در هفت رنگ متنوع تولید میشود.

فاصله زیرسازی پروفیل آهن ( پشت به پشت ) بیشتر از 30 سانتیمتر نشود.

 

مزایابی چوب پلاست:

 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح

منتشرشده در مطالب خواندنی
سه شنبه, 23 مرداد 777 16:14

کفپوش دور استخر چوب سان پلاست

کفپوش دور استخر چوب سان پلاست

کفپوش مناسب برای فضای باز و دور استخر، کفپوش چوب پلاست چوب سان پلاست میباشد.

کفپوش چوب پلاست چوب سان پلاست ضد آب میباشد.

زیرسازی کفپوش چوب پلاست چوب سان پلاست از پروفیل آهن 40 * 40 سانتیمتر یا 30 * 30 سانتیمتر آماده میشود.

کفپوش چب پلاست چوب سان پلاست را طبق طرح مورد نظر به زیرسازی نصب میشود.

 

مزایابی چوب پلاست:

 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

کفپوش چوب پلاست با روکش های پلی کربنات

کفپوش چوب پلاست به عرض 15 سانتیمتر و ضخامت 2.5 سانتیمتر و طول 3 متر تولید میشود

مناسب برای تراس و روف گاردن و تراس و ...

 

مزایابی چوب پلاست:

 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح

 

منتشرشده در مطالب خواندنی