بهترین و مناسب ترین کفپوش برای تراس ها، تایل چوب پلاست می باشد.

تایل چوب پلاست نیازی به زیرسازی ندارد، و بصورت پازل کنار هم قرار داده میشود.

آب به راحتی از زیر تایل چوب پلاست عبور می کند.

در صورت نیاز می توان تایل های چوب پلاست را جمع و در محل دیگری قرار داد.

در اطراف تایل چوب پلاست و برای زیبایی بیشتر از چمن مصنوعی و قلوه سنگ سفید استفاده می کنیم.

منتشرشده در مطالب خواندنی