چوب سان پلاست

کفپوش سنگین چوب سان مخصوص پله می باشد.

کفپوش های سنگین چوب سان در 11 رنگ متنوع در ابعاد زیر تولید میشود.

. عرض کفپوش سنگین چوب سان 14.7 سانتیمتر

. ضخامت کفپوش سنگین چوب سان 2.5 سانتیمتر

. طول کفپوش سنگین چوب سان 300 سانتیمتر

 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب سان پلاست

کفپوش سنگین چوب سان مخصوص پله می باشد.

کفپوش های سنگین چوب سان در 11 رنگ متنوع در ابعاد زیر تولید میشود.

. عرض کفپوش سنگین چوب سان 14.7 سانتیمتر

. ضخامت کفپوش سنگین چوب سان 2.5 سانتیمتر

. طول کفپوش سنگین چوب سان 300 سانتیمتر

 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب پلاست آبنوس

کفپوش سنگین چوب سان پلاست ضد آب می باشد و بهترین نوع کفپوش برای تراس می باشد.

. عرض کفپوش چوب پلاست 14.7 سانتیمتر

. ضخامت کفپوش چوب پلاست 2.5 سانتیمتر

. طول کفپوش چوب پلاست 300 سانتیمتر

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

 چوب پلاست - کفپوش روف گاردن - کفپوش سنگین 

 

برای روف گاردن از کفپوش سنگین چوب پلاست استفاده میشود.

ابعاد کفپوش سنگین چوب سان:

 

  • ضخامت 2.5 سانتیمتر

 

  • عرض 15 سانتیمتر

 

  • طول 3 متر

 

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب پلاست - کفپوش دور استخر - کفپوش سنگین چوب پلاست

 

برای کفپوش دور استخر، از کفپوش سنگین چوب سان پلاست استفاده میشود.

ابعاد کفپوش سنگین چوب سان به ضخامت 2.5 سانتیمتر و عرض 15 سانتیمتر و طول 3 متر می باشد.

 

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی