از کلیپس فلزی چوب سان برای نصب کفپوش چوب پلاست و نماپوش چوب پلاست به زیرسازی استفاده میشود.

در هر یک متر مربع 25 کلیپس فلزی برای نصب کفپوش چوب پلاست و نماپوش چوب پلاست استفاده میشود.

کفپوش و نماپوش چوب پلاست طرح ترک در 11 رنگ تولید میشود.

منتشرشده در مطالب خواندنی