دوشنبه, 04 فروردين 1399 19:08

کلیپس T - چوب سان پلاست

چوب سان پلاست

از کلیپس T برای اتصال کفپوش چوب پلاست به زیرسازی استفاده میشود.

 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب پلاست - کفپوش چوب پلاست - کلیپس T

 

کلیپس T مخصوص کفپوش چوب پلاست می باشد.

از کلیپس T برای اتصال کفپوش چوب پلاست به زیرسازی استفاده میشود.

 

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

چوب پلاست - کلیپس T کفپوش سنگین چوب پلاست - چوب سان پلاست

از کلیپس T چوب سان پلاست برای اتصال کفپوش چوب پلاست به زیرسازی استفاده میشود.

کلیپس 5 میلیمتر مناسب برای کفپوش چوب پلاست چوب سان پلاست می باشد.

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

منتشرشده در مطالب خواندنی

کلیپس T | کلیپس کفپوش چوب پلاست - چوب سان پلاست

کلیپس T چوب سان پلاست از ABS تولید میشود.

کلیپس T کفپوش چوب پلاست در سه ضخامت باله تولید میشود:

. کلیپس T به ضخامت 6 میلیمتر

. کلیپس T به ضخامت 5 میلیمتر

. کلیپس T به ضخامت 4 میلیمتر

مزایابی چوب پلاست: 

1) ایجاد طرح های جذاب و متنوع

2) حس چوب و بوی مطبوع

3) مقاوم در مقابل رطوبت رطوبت و حرارت 

4) رفع سریع لکه ها بدون تغییر در وضعیت چوب پلاست

5) مقاوم در برابر پوسیدگی و ضربه

6) کمترین انبساط و انقباض در آب و هوای گوناگون

7) قابلیت ماشین کاری و فرم گیری

8) قابل شستشو با مواد پاک کننده مناسب

9) مقاوم به سایش و خش پذیری

10) قابلیت تعویض سطوح 

 

منتشرشده در مطالب خواندنی
یکشنبه, 23 -2666 15:41

کلیپس T

 

 

منتشرشده در محصولات