محصولات چوب پلاست چوبسان

انواع کفپوش چوب پلاست

کفپوش 40*40 سانت ترمو

کفپوش 40*40 سانت ترمو

هر مترمربع 290 هزار تومان 

کفپوش چوب پلاست عرض 15.5

عرض کفپوش 15.5 سانت ضخامت کفپوش 2.5 سانتی متر طول کفپوش 3 متر

کفپوش چوب پلاست عرض 14.8 سانتی متر

عرض کفپوش 14.8 سانتی متر ضخامت کفپوش 2.5 سانتی متر طول کفپوش 3 متر
کفپوش چوب پلاست

کفپوش چوب پلاست عرض 14 سانتی متر

عرض کفپوش 14 سانتی متر ضخامت کفپوش 2.1 سانتی متر طول کفپوش 3 متر

انواع پروفیل چوب پلاست

پروفیل نیمکت عرض 9 سانتی متر

پروفیل نیمکت عرض 9 سانتی متر

عرض پروفیل 9 سانتی متر ضخامت پروفیل 2.1 سانتی متر طول پروفیل 3 متر
پروفیل نیمکت عرض 7 سانتی متر

پروفیل نیمکت عرض 7 سانتی متر

پروفیل نیمکت عرض 7 سانتی متر ضخامت پروفیل 2.1 سانتی متر طول پروفیل 3 متر

پروفیل 2.1 * 9.2 سانت

هر متر طول 21500 تومان

انواع کاور چوب پلاست

کاور چوب پلاست

کاور چوب پلاست عرض 5.5 سانتی متر

عرض کاور 5.5 سانتی متر ضخامت کاور 12 میلیمتر طول کاور 3 متر
کاور چوب پلاست

کاور چوب پلاست عرض 13 سانتی متر

عرض کاور 13 سانتی متر ضخامت کاور 12 میلی متر طول کاور 3 متر

نماپوش

نماپوش ایرانی ترمو

ابعاد 9.6 * 1.9 طول 2 متر قیمت: هر مترمربع 225 هزار تومان

نماپوش

نمونه دیوار و نماپوش 

تایل

تایل چوب پلاست

هر متر مربع 310 هزار تومان

تایل 30 سانت در 30 سانتیمتر چوبی

جهت کفپوش محیط های باز و بسته به اشکال هندسی مانند لوزی موزائیکی قابل اجرا است و احتیاج به زیرسازی خاصی ندارد. هر سال یکبار چوبهای آن می بایستی پرداخت گردد.

تایل 30 * 30

انواع تایل های 30 سانتی متری

سبد و زیره تایل

زیره تایل 30*30 سانت

زیره تایل 30*30 سانت هر عدد 3300 تومان
سبد و زیره تایل چوب پلاست

سبد و زیره تایل

انواع سبد و زیره تایل 

زیره تایل 15 در 30 سانتیمتر

درجه یک هر عدد تومان درجه دو هر عدد 1350 تومان
چوب پلاست چیست؟
چوب پلاست از ترکیبی از پودر چوب طبیعی ترجیحا از درختان جنگلی با پودر پلاستیک بصورت گرانول ترکیب شده و ماده ای بسیار مقاوم است که برابر عوامل جوی و محیطی بسیار سازگار است و عایق کارآمد در برابر سرما، گرما، و صدا میباشد.
قیمت چوب پلاست چقدر می باشد؟
آیا چوب پلاست ارزان قیمت با کیفیت می باشد؟